2015-04-22, AD 2015 nr 23

Domen refereras inte

Mål nr

A 19/15

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Svealand Bygg & Inredning Stockholm AB i Järfälla

Saken

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Pontus Woxner