2015-04-22, AD 2015 nr 24

Domen refereras inte

Mål nr

A 195/13

Parter

Unionen
mot
Searchminds AB i Kalmar

Saken

Målet gällde fordran avseende lön, m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamöter: Carina Gunnarsson, referent, Karin Renman och Pontus Woxner. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Woxner