2015-04-22, AD 2015 nr 25

Domen refereras inte

Mål nr

A 28/15

Parter

Unionen
mot
Sällskapet Länkarna Strömsund i Strömsund

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Märta Lindberg