2015-05-06, AD 2015 nr 27

Domen refereras inte

Mål nr

A 181/14

Parter

Unionen
mot
Arbetsgivaralliansen och Vita Hästen Ishockey AB i Norrköping

Saken

Målet gällde avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Lotta Bodelius