2015-05-13, AD 2015 nr 30

Domen refereras inte

Mål nr

A 63/14

Parter

Fackförbundet ST
mot
staten genom Migrationsverket i Norrköping

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist