2015-06-03, AD 2015 nr 36

Domen refereras inte

Mål nr

A 207/14

Parter

Fastighetsanställdas förbund
mot
G.N. med inreg. firma G N:s städ & puts i Saltsjö-Boo

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Tobias Bergkvist
Rättssekreterare: Pontus Woxner