2015-06-10, AD 2015 nr 37

Domen refereras inte

Mål nr

B 100/13

Parter

Sundbybergs Bilteknik AB i konkurs (tidigare Solna Bilteknik AB) i Sundbyberg
mot
R.H. i Bagarmossen


Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 3 juli 2013 i mål T 14305-12

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens ändrades till viss del.

 

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Christer Måhl, Karl Olof Stenqvist, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Bengt G Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson