2015-06-10, AD 2015 nr 38

Domen refereras inte

Mål nr

A 128/14

Parter

Unionen
mot
JM. Teck OÜ genom UV. KYL, El, BYGG, VVS-filial i Upplands Väsby

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Deldomen innebar dom på medgivande.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Märta Lindberg