2015-07-22, AD 2015 nr 45

Domen refereras inte

Mål nr

B 38/15

Parter

WI Bygg & Städ i Skåne AB i Lund
mot
M.R. i Lund

Överklagade avgörandet: Lunds tingsrätts dom den 20 februari 2015 i mål nr FT 1570-14

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ari Kirvesniemi och Veli-Pekka Säikkälä. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lisa Anestål