2015-08-26, AD 2015 nr 46

Tvist om giltighet av ett avskedande av en platschef. Fråga bland annat om platschefen hade attesterat egna tidrapporter i strid med arbetsgivarens instruktioner.

Mål nr

A 172/14

Läs domen här

AD 46/15.pdf (öppnas i nytt fönster)