2015-08-26, AD 2015 nr 48

Domen refereras inte

Mål nr

A 79/15

Parter

Hotell- och restaurangfacket
mot
L.T i Norberg

Saken

Målet gällde fordran på semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Carina Gunnarsson
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist