2015-09-16, AD 2015 nr 53

Domen refereras inte

Mål nr

A 94/15

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
W3 Montage & Installationsteknik AB i Stockholm

Saken

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Malin Stensbäck