2015-09-23, AD 2015 nr 54

Domen refereras inte

Mål nr

A 51/15

Parter

Hotell- och restaurangfacket
mot
Deo Volente AB i konkurs i Höör och Visita (för ej talan)

Saken

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att bolaget i konkurs underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Lisa Anestål