2015-09-23, AD 2015 nr 55

Domen refereras inte

Mål nr

B 106/14

Parter

Linotolgolv AB i Kungsör
mot
R.V. i Göteborg

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts mellandom den 19 juni 2014 i mål nr T 3879-12

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Hans Blyme, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Elisabeth Bjar, Gerald Lindberg och Margareta Zandén. Enhälligt.

Rättssekreterare: Inge-Marie Nilsson