2015-10-07, AD 2015 nr 60

Domen refereras inte

Mål nr

A 80/15

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Gadeon Bygg AB i Nynäshamn

Saken

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Sandra Lundgren