2015-10-21, AD 2015 nr 62

Domen refereras inte

Mål nr

B 50/15

Parter

I.M. i Sundbyberg
mot
Askungens Service AB i Skärholmen

Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 18 februari 2015 i mål FT 6654-14

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Claes Frankhammar och Ronny Wenngren. Enhälligt.

Rättssekreterare: Malin Stensbäck