2015-10-28, AD 2015 nr 64

Domen refereras inte

Mål nr

AD 91/15

Parter

Hotell- och restaurangfacket
mot
Coffe Shop Nian AB i Gävle

Saken

Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Lisa Anestål