2015-11-04, AD 2015 nr 65

Domen refereras inte

Mål nr

B 112/13

Parter

Eurimex AB i Solna
mot
A.S. i Bromma

Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 9 september 2013 i mål T 5342-12

Målet gällde skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Karin Renman, Hans Blyme, Folke K Larsson, Ari Kirvesniemi, Inger Mattsson Kasserud, Marcel Carlstedt och Margareta Öhberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Woxner