2015-11-25, AD 2015 nr 69

Domen refereras inte

Mål nr

B 40/13

Parter

Exotic Snacks Aktiebolag i Skogås
mot
M.S. i Täby

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 5 mars 2013 i mål nr T 4432-12

Målet gällde skadestånd på grund av fel uppsägning. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Sören Öman, Dag Ekman, Christer Måhl, Ari Kirvesniemi, Gösta Rehnstam, Malin Ackholt och Agneta Lindblom Hultén. Enhälligt.

Rättssekreterare: Sandra Lundgren