2015-11-25, AD 2015 nr 71

Domen refereras inte

Mål nr

A 115/15

Parter

Unionen
mot
Visita och Göteborgs Vandrarhem Aktiebolag i Göteborg

Saken

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Lisa Anestål