2015-12-02, AD 2015 nr 73

Domen refereras inte

Mål nr

A 210/14

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (för ej talan) och C.M. i Mellerud

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Malin Stensbäck