2015-12-16, AD 2015 nr 75

Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna efter det att käranden återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs.

Mål nr

A 28/15

Läs beslutet här

AD 75/15.pdf (öppnas i nytt fönster)