2015-12-23, AD 2015 nr 76

Domen refereras inte

Mål nr

A 131/15

Parter

Unionen
mot
Almega Tjänsteföretagen och Nordic Specialty Chemicals AB i Stockholm

Saken

Målet gällde föreningsrättskränkning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Lisa Anestål