2018-01-10, AD 2018 nr 2

Domen refereras inte

Mål nr

A 79/17

Parter

Svenska Målareförbundet
mot
Måleriföretagen i Sverige och Stoby Måleri AB

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Martina Sjölund