2018-01-31, AD 2018 nr 5

Domen refereras inte

Mål nr

A 107/17

Parter

Fastighetsanställdas Förbund
mot
Din Pizza i Stockholm AB

Saken

Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Lotta Bodelius