2018-01-31, AD 2018 nr 6

Domen refereras inte

Mål nr

A 123/17

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
C.Ö. med firma Hanabergs Lantbruk Måleri & Alltjänst

Saken

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Lotta Bodelius