2018-02-07, AD 2018 nr 8

Domen refereras inte

Mål nr

A 142/17

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot
Vårdföretagarna (för ej talan) och I Care Boende AB

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Martina Sjölund