2018-02-14, AD 2018 nr 9

En arbetsgivarorganisation har ansetts skyldig enligt 10 § medbestämmandelagen att förhandla med en arbetstagarorganisation om att träffa ett kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren för arbetsgivare och arbetstagare som är medlemmar i respektive organisation.

Mål nr

A 66/17

Parter

Svenska Hamnarbetarförbundet
mot
Sveriges Hamnar

Sökord

förhandlingsrätt

Lagrum och SFS:nr

10 § medbestämmandelagen

Rättsfall

AD 1978 nr 72, AD 2008 nr 76, AD 2009 nr 85, AD 2012 nr 22, AD 2013 nr 38

Läs domen här

AD 9/18.pdf (öppnas i nytt fönster)