2018-02-21, AD 2018 nr 12

Domen refereras inte

Mål nr

A 49/17

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
SIA ”BTK BUVE”

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Hannah Edström