2018-03-21, AD 2018 nr 15

Domen refereras inte

Mål nr

A 59/17

Parter

Unionen
mot
Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamöter: Sören Öman, Susanne Sundberg, Christer Måhl, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Martina Sjölund