2018-03-28, AD 2018 nr 18

Domen refereras inte

Mål nr

B 98/17

Parter

W.N.
mot
WMA Connection i Stockholm Handelsbolag

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 5 juli 2017 i mål nr T 16851-16.

Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Johanna Torstensson, Susanne Östh och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander