2018-04-11, AD 2018 nr 21

Domen refereras inte

Mål nr

A 138/17

Parter

Svenska Transportarbetareförbundet
mot
Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Harlings Åkeri Wärmland AB

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Pontus Bromander