2018-04-18, AD 2018 nr 22

Domen refereras inte

Mål nr

B 13/17

Parter

D.K.
mot
Memento Mori AB

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 22 december 2016 i mål T 13637-15

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Gösta Rehnstam, Veli-Pekka Säikkälä och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Malin Simon Holm