2018-05-02, AD 2018 nr 26

Domen refereras inte

Mål nr

A 7/18

Parter

Unionen
mot
Bäckbodagård AB

Saken

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Maria Lundberg