2018-05-02, AD 2018 nr 27

Domen refereras inte

Mål nr

A 14/18

Parter

Svenska Transportarbetareförbundet
mot
Biltrafikens Arbetsgivareförbund (för ej talan) och Harlings Åkeri Wärmland AB

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Maria Lundberg