2018-05-23, AD 2018 nr 32

Domen refereras inte

Mål nr

A 3/18

Parter

Handelsanställdas förbund
mot
Holländska Ostar Stockholm AB

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Peter Edin