2018-05-23, AD 2018 nr 33

Domen refereras inte

Mål nr

A 22/18

Parter

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
mot
Bäckbodagård AB

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Malin Simon Holm