2018-05-30, AD 2018 nr 34

Tvisten i målet gäller bl.a. om 25 hamnarbetare har vidtagit olovliga stridsåtgärder genom att lägga ned arbetet under en del av dagen och om de därför ska betala skadestånd till bolaget.
Det är även tvistigt om bolaget är skyldigt att betala lön till hamnarbetarna för en halvtimmes arbete, som bolaget avräknat från lönen, samt om bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd dels till hamnarbetarna för att bolaget felaktigt utfärdat varning m.m. till dem, dels till förbundet (viss avdelning) för att bolaget genom löneavdraget vidtagit en stridsåtgärd mot hamnarbetarna med syfte att påverka avdelningens fackliga arbete och inte tagit initiativ till och genomfört förhandlingar med anledning av varningarna

Mål nr

A 44/17 och del av A 51/17

Parter

Sveriges Hamnar
mot
Svenska Hamnarbetarförbundet och Z.A. m.fl. (se bil. 1) (uteslutes här)

Sökord

olovlig stridsåtgärd, arbetsvägran, löneavdrag, s.k. LAS-varning, disciplinpåföljd, förhandlingsskyldighet, överläggning, varsel

Lagrum och SFS:nr

2 kap. 14 § regeringsformen, 11 § medbestämmandelagen 1976:580, 13 § medbestämmandelagen, 41 a§ medbestämmandelagen, 43 § medbestämmandelagen, 45 § medbestämmandelagen, 54 – 55 §§ medbestämmandelagen, 60 § medbestämmandelagen, 62 § medbestämmandelagen

Rättsfall

Arbetsdomstolen, AD 1980 nr 156, AD 1985 nr 88, AD 1986 nr 66

Läs domen här

AD 34/18.pdf (öppnas i nytt fönster)