2018-05-30, AD 2018 nr 36

Domen refereras inte

Mål nr

A 159/17

Parter

Svensk Pilotförening
mot
Svenska Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Saken

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldighet. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Martina Sjölund