2018-05-30, AD 2018 nr 38

Domen refereras inte

Mål nr

A 50/18

Parter

Unionen
mot
Maskinentreprenörerna (för ej talan) och LF Entreprenad AB

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Pontus Bromander