2018-06-13, AD 2018 nr 39

Domen refereras inte

Mål nr

A 74/17

Parter

Handelsanställdas förbund
mot
Arbetsgivarföreningen KFO och Coop Norbotten ekonomisk förening

Saken

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Johanna Torstensson, Anna Ryding och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hannah Edström