2018-06-20, AD 2018 nr 42

En kvinna med en funktionsnedsättning, som innebär en för henne nedsatt arbetsförmåga om 50 procent av heltid, har hos ett bemanningsföretag vid tre tillfällen sökt eller gjort förfrågan om att få ingå ramavtal med bolaget och därmed ingå i den grupp av personer som bolaget kan visstidsanställa och hyra ut för arbete till kundföretag, när behov uppstår. Bolaget anställer för sådana visstidsanställningar bl.a. personer med ”annan huvudsaklig sysselsättning”. Kvinnan har, sedan hon upplyst bolaget om att hon har sjukersättning på halvtid, av bolaget fått beskedet att hon inte kunde komma i fråga för anställning hos bolaget, då hon enligt bolaget inte uppfyllde kraven för att kunna anställas hos bolaget. Tvisten gäller om bolaget genom beskeden till kvinnan, men även genom uppställande och upprätthållande av ett krav på annan huvudsaklig sysselsättning, utsatt henne för direkt eller indirekt diskriminering som haft samband med hennes funktionsnedsättning.

Mål nr

A 93/16

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
Bemanningsföretagen och Manpower Student AB

Sökord

diskriminering, indirekt diskriminering, diskrimineringsersättning, ogiltigförklaring och jämkning av diskriminerande avtalsbestämmelser

Lagrum och SFS:nr

1 kap. 4 § 1 och 2 samt 5 §, 2 kap. 1 § första stycket, 5 kap. 1 och 3 §§, och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall

EU-domstolens dom Firma Feryn, C-54/07, EU:C:2008:397, EU-domstolens dom Andersen, C-499/08, EU:C:2010:600, EU-domstolens dom Hay, C-267/12, EU:C:2013:823, EU-domstolens dom Chez, C-83/14, EU:C:2015:480, AD 2011 nr 37, AD 2014 nr 19, AD 2016 nr 38, AD 2017 nr 31, RH 2014:9

Läs domen här

AD 42/18.pdf (öppnas i nytt fönster)