2018-06-20, AD 2018 nr 44

Domen refereras inte

Mål nr

A 23/18

Parter

Unionen
mot
Arbetsgivarföreningen KFO och MDM Sveriges Läkare i Världen

Saken

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Martina Sjölund