2018-07-04, AD 2018 nr 46

Domen refereras inte

Mål nr

B 24/17

Parter

Intersolia Ltd
mot
K-A.S.

Överklagade avgörandet: Halmstads tingsrätts dom den 27 januari 2017 i mål T 2732-15

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

 

Ledamöter: Sören Öman, Ralf Järtelius, Christer Måhl (skiljaktig), Charlott Richardson (skiljaktig), Johanna Torstensson (skiljaktig), Sten-Ove Niklasson och Ing-Marie Nilsson.

Rättssekreterare: Pontus Bromander