2018-07-04, AD 2018 nr 47

Domen refereras inte

Mål nr

A 57/18

Parter

Unionen
mot
Lejonet & Partners AB

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Peter Edin