2018-07-04, AD 2018 nr 49

Fyra arbetstagare vid ett låsföretag har sagt upp sig för att verka för ett konkurrerande företag. Fråga dels om två av arbetstagarna brutit mot en konkurrensklausul, dels om arbetstagarna brutit mot lojalitetsplikten och därför är skyldiga att betala ekonomiskt skadestånd till låsföretaget.

Mål nr

B 68/17

Parter

  1. I.H.
  2. S.Å.H.
  3. F.H.
  4. O.S.

mot
Wikströms Lås Protectum i Falkenberg AB

Sökord

konkurrensklausul, vite, skadestånd, konkurrerande verksamhet, lojalitetsplikt

Lagrum och SFS:nr

30 §, 36 § och 38 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740), 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 1990 nr 44, AD 2005 nr 28, AD 2015 nr 8, AD 2017 nr 22, AD 2017 nr 38, AD 2017 nr 57, AD 2018 nr 25, AD 2018 nr 31, Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 29 november 2017 i mål PMT 7498-16, dom Remia, EU:C:1985:327

Läs domen här

AD 49/18.pdf (öppnas i nytt fönster)