2018-07-11, AD 2018 nr 50

Ett flygbolag i Sverige genomförde viss utbildning, line training, för piloter hos ett schweiziskt flygbolag. Under utbildningen flög piloterna det utbildande bolagets flygplan i kommersiell linjetrafik med en särskild instruktör ombord. Huvudsakligen fråga om piloterna under line training utförde arbete för det utbildande flygbolagets räkning eller i dess verksamhet och om bolaget därmed brutit mot förhandlingsskyldigheten i 38 § medbestämmandelagen genom att inte påkalla förhandling innan flygbolaget lät piloterna genomgå line training hos bolaget.

Mål nr

A 161/16

Parter

Svensk Pilotförening
mot
Svenska Flygbranschen och Braathens Regional Airways AB

Sökord

förhandlingsskyldighet, utbildning

Lagrum och SFS:nr

38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Rättsfall

AD 1979 nr 71 och AD 1982 nr 105

Läs domen här

AD 50/18.pdf (öppnas i nytt fönster)