2018-08-15, AD 2018 nr 51

En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.

Mål nr

A 46/17

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
Almega Tjänsteföretagen och Semantix Tolkjouren AB

Sökord

diskriminering, indirekt diskriminering, religion, handskakning, handhälsning

Lagrum och SFS:nr

1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall

AD 2017 nr 23, AD 2017 nr 65, AD 2018 nr 19, NJA 2005 s. 805, Europadomstolens dom Ýzzettin Dogan m.fl. mot Turkiet, dom 2016-04-26 mål nr 62649/10, Europadomstolens dom Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, mål nr 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom 2013-01-15, Europadomstolens dom S.A.S. mot Frankrike, mål nr 43835/11, dom 2014-07-01, EU-domstolens dom ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204, EU-domstolens dom G4S, C-157/15, EU:C:2017:203

Läs domen här

AD 51/18.pdf (öppnas i nytt fönster)