2018-08-15, AD 2018 nr 52

Domen refereras inte

Mål nr

A 73/18

Parter

Svenska Transportarbetareförbundet
mot
Avlopps Akuten Syd AB

Saken

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Hannah Edström