2018-08-15, AD 2018 nr 53

Domen refereras inte

Mål nr

A 29/18

Parter

Svenska Kommunalarbetareförbundet
mot

Arbetsgivareföreningen KFO (för ej talan) och Barnens Framtida Förskola i Sverige AB

Saken

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: Peter Edin